Nederlandse Rotsplanten Vereniging
LEDENPAGINA   WORD LID!
     
   
    HOME    OVER    NIEUWS    FOLIUM ALPINUM    ZAADDISTRIBUTIE    FORUM    FOTO    CONTACT     
         
    Veranderingen binnen de NRV en Folium Alpinum    
         
   

In FA 124 heeft het bestuur het artikel ‘Veranderingen binnen onze mooie vereniging’ gepubliceerd. Een van de speerpunten in dit artikel was de mededeling dat het FA met ingang van 2017 van vier naar twee magazines zal gaan. Maar wel twee dikkere magazines, zodat de tekst en foto’s niet minder zullen worden. En dat staat ook voorop, dat de kwaliteit hetzelfde blijft! We hebben naast enkele kritische noten ook veel positieve reacties of beter gezegd veel realistische reacties gehad. En hoewel we in nr.124 van FA alles goed onderbouwd hebben, leek het ons toch goed om op onze nieuwe website een stukje te weiden aan het ‘hoe en waarom’. Want hoewel we altijd van mening mogen verschillen is het voor het bestuur belangrijk dat iedereen goed begrijpt waar wij als bestuur mee bezig zijn en wat de achtergrond van een beslissing is.

Van NRW naar NRV
1985 was een bijzonder jaar want toen werd de NRW opgericht, de Nederlandse Rotsplantenwerkgroep. Een groep mensen die bezig wilden zijn met rotsplanten in alle facetten. Er was toen geen clubblad o.i.d. maar er werd besloten twee maal per jaar een soort nieuwsbrief rond te laten gaan. In de loop der jaren groeide de NRW gestaag en werd er algauw overgegaan tot het maken van een clubblad.

Van clubblad naar Folium Alpinum
Langzaam is dit uitgegroeid tot het prachtige magazine Folium Alpinum welke we nu hebben. Dit is eigenlijk ongemerkt gegaan, de vereniging werd groter er kwam meer expertise en de technische mogelijkheden wat betreft drukwerk werden ook steeds groter. De NRW was inmiddels NRV geworden, omdat met name het woord vereniging de ‘lading beter dekt’ en we met zoveel leden een ‘werkgroep’ ontgroeid waren. Maar één ding blijft in de NRV natuurlijk altijd overeind staan en dat is dat we een vereniging zijn van mensen die bezig zijn met rotsplanten en rotstuinen. We zijn niet een statische club mensen maar ‘doeners’. En dit betekent dat we geen uitgeverij zijn van een prachtig Rotsplanten magazine, maar een vereniging van liefhebbers van rotsplanten welke allerlei activiteiten organiseert betreffende de rotsplantenhobby. En ja…..daar hoort ook een mooi blad bij, en dat hebben wij ook en we zijn maar wat trots op ons Folium Alpinum!

Alles in Balans
Als bestuur moet je echter naar alle facetten en doelstellingen binnen een vereniging kijken. En daar kwam toch wel een beeld naar voren waar wij als bestuur een beetje van schrokken. Niet alleen was bijna ongemerkt FA uitgegroeid tot een prachtig magazine waar we allemaal blij mee zijn, maar net zo ongemerkt zijn een groot aantal andere activiteiten langzaamaan afgebrokkeld. Denk daarbij aan de verkoopdagen in Utrecht, de lezingendagen, de Doedag, de verschillende andere activiteiten, zoals de plantenshows, de NRV foto wedstrijd, samen eropuit trekken, de reiscommissie dus….en bovenal…..het gebrek aan vrijwilligers…aan ‘doeners’. Voeg daarbij toe dat bijna alle contributie naar het FA gaat en jullie begrijpen dat dit niet de bedoeling is voor een vereniging als de onze met de doelstellingen die wij hebben.

Toekomst
Al met al een duidelijk verhaal denken wij. Maar wat houdt dit nu precies in de praktijk in? Wel allereerst brengen we de financiën weer in balans door van vier naar twee FA’s te gaan, waardoor we de ‘afgebrokkelde’ andere belangrijke activiteiten weer kunnen oppakken en meer glans kunnen geven. Nogmaals, we willen een brede vereniging zijn en niet een soort uitgeverij van een Rotsplanten magazine met een paar nevenactiviteiten. Als dat zo was dan lag ons magazine wel in de schappen van de winkels. Folium Alpinum blijft dus belangrijk binnen het geheel maar niet belangrijker dan de andere activiteiten. En zal evenveel artikelen en foto’s bevatten als voorheen en verschijnt voortaan in februari en augustus. Dat is de eerste stap die we ingezet hebben. De tweede stap is, dat we alle andere activiteiten willen herstellen, oppoetsen en uitbreiden. Zodat we weer een bruisende vereniging worden en alles meer in balans is. Dit is waar we aan willen werken, voor ieder wat wils, zoals het hoort binnen een vereniging als de onze.

Vrijwilligers en het voortbestaan van de NRV
Oei….dit klinkt aardig heftig, maar is wel de realiteit. De tijden zijn veranderd, de wereld is in snel tempo digitaal geworden. Mensen zijn minder actief in het verenigingsgebeuren, er is vergrijzing en weinig aanwas van jonge mensen. Dit is een feit en we realiseren dit ons heel goed en de NRV heeft hier ook last van. Maar moet je dan zeggen: ’Laat maar gaan, het is nu eenmaal zo’? Nee, want dan worden we inderdaad alleen maar uitgever van Folium Alpinum en ook dat nog geeneens, want er is veel expertise en inzet voor nodig om zo’n mooi magazine te maken. En bovendien bestaat de redactie ook uit vrijwilligers. En de inhoud van FA moet ook nog steeds van de leden komen. We hebben ongeveer 650 leden, maar veel te weinig vrijwilligers die wat willen doen voor onze vereniging. Al met al wordt de NRV draaiende gehouden door zo’n 30 vrijwilligers. Dan hebben we het over het bestuur en de mensen die de verschillende commissies aansturen, maar ook de leden die in deze commissies zitten en meehelpen. Zonder deze mensen zou er geen NRV zijn! Maar dat dit veel en veel te weinig is mag duidelijk zijn. Minstens 30 leden zullen zich de komende tijd beschikbaar moeten stellen willen we alle ‘posten’ goed bezet hebben. Anders kunnen we het de komende jaren nog weleens echt moeilijk gaan krijgen als NRV…

Wat kun jij doen als lid?
Geloof het of niet we horen af en toe zelfs mensen die zeggen: ’Ik ben gewoon lid van de NRV en verder wil ik niks’. Dat kan, we leven in een vrij land, maar of het een juiste instelling is als je lid wordt van een vereniging? Er zijn ook veel leden die zeggen: ’Ja, maar voor die functie ben ik niet geschikt’. Of we horen: ’Ik ben veel te druk, sorry’. Kortom, alle excuses zijn gerechtvaardigd en wij willen niet oordelen, maar het zou goed zijn als we met z’n allen eens goed zouden nadenken over waarom we lid zijn van de NRV en hoe belangrijk de rotsplanten passie voor mij is. Kijk alsjeblieft eens op onze website bij het blokje ‘Vrijwilligers’ daar vind je een heleboel vacatures die open staan.

Positief zijn
Zijn we pessimistisch?....wel een beetje als we kijken naar de gang van zaken over de laatste jaren. Maar we willen helemaal niet pessimistisch zijn! We willen helemaal geen stukken schrijven in FA of op de Website over vrijwilligers die niet schijnen te bestaan. We willen niet zeggen dat de meeste van onze vrijwilligers nu vaak veel te veel moeten doen…..maar het is maar al te waar! We willen helemaal niet ‘zeuren’……nee….wat is er nu mooier dan onze rotsplanten passie!? Wij als bestuur en alle vrijwilligers zijn positief, doen het werk graag….voor jullie!....bedenk dat wel. Mede dankzij vrijwilligers is er de NRV en zonder vrijwilligers geen NRV……zo simpel is het nu eenmaal. We houden allemaal van rotsplanten en rotstuinen anders waren we geen lid van de NRV geworden. De één wandelt in de bergen en geniet van de flora en fauna. De ander bouwt, knutselt, plant in zijn eigen rotstuin. Weer een ander is graag bezig met zaaien, stekken en het kweken van rotsplanten. Kortom, we houden allemaal op ons eigen manier van de Rotsplanten hobby. De één is er fanatieker mee dan de ander, maar we zijn allemaal lid van de NRV en we moeten het samen doen. Zonder vrijwilligers, zonder hulp gaat het steeds moeilijker worden.

   
         
         
         
         
    © Nederlandse Rotsplanten Vereniging (NRV), sinds 1985     |     Webdesign: Devaca