Nederlandse Rotsplanten Vereniging
LEDENPAGINA   WORD LID!
     
   
    HOME    OVER    NIEUWS    FOLIUM ALPINUM    ZAADDISTRIBUTIE    FORUM    FOTO    CONTACT     
         
    Ledenadministratie, boekhouding en contributie    
         
   

 Geld….ook onze vereniging kan er ook niet zonder! En al willen we jullie er zo min mogelijk mee lastig vallen het is toch goed om even wat INFO te verstrekken als jullie ons nodig hebben of wat willen vragen over contributie of adres verandering e.d. De geldzaken en de daarbij behorende administraties worden gedaan door vrijwilligers, dit zijn Martien Kerk (geen bestuurslid) en Bart Moerland (wel bestuurslid). Zij worden geholpen en gesteund door Rinus Bode die lang de Ledenadministratie verzorgde voor de NRV en nu werkzaam is als bestuurslid. Ook de kascommissie wordt ingevuld door vrijwilligers.

Ledenadministratie
Martien Kerk is onze ledenadministrateur. Bij hem moet je zijn als je vragen hebt over de contributie of als je een automatische overboeking wilt aanvragen of wil stopzetten. Lid worden van de NRV gaat ook via Martien. Ook stopzetten van het lidmaatschap is Martien’s werk. Ga je verhuizen?.....verandert je E-Mail adres?.... en je wilt dat andere leden je kunnen vinden in de ledenlijst op het afgeschermde gedeelte van onze site?.......nieuw telefoonnummer welke bekend mag zijn?......allemaal zaken waarvoor je bij Martien terecht kan! Martien is te vinden op het volgende E-Mail adres; nrv.rotsplanten@gmail.com

Boekhouding
Bart Moerland is onze boekhouder,vroeger noemden we dat ‘Penningmeester’ en dat mag nog steeds hoor. Bart gaat over alle betalingen en ontvangsten die gedaan moeten worden door de NRV,en zorgt ervoor dat alles verwerkt wordt in onze administratie. En beheerd natuurlijk ook onze bankrekeningen. Ook waakt hij er samen met het bestuur over dat de financiële gang van zaken loopt zoals het hoort en alles in balans blijft. Elk jaar in maart tijdens de ledenvergadering biedt hij de boekhouding -gecontroleerd en wel door de kascommissie- aan de ledenvergadering voor goedkeuring aan en zorgt ervoor dat er een financieel overzicht op de afgeschermde ledenpagina te zien is zodat alles inzichtelijk is voor iedereen binnen de NRV. Bart is te vinden op het volgende E-Mailadres; geldzaken.nrv@gmail.com

 

   
         
         
         
         
    © Nederlandse Rotsplanten Vereniging (NRV), sinds 1985     |     Webdesign: Devaca